AquaGolf NoFlash

AquaGolf Media Networks nabízí prestižní mediální prostor zacílený na nejbonitnější cílovou skupinu

Společnost AquaGolf pro své klienty zabezpečuje exkluzivní elektronické i venkovní reklamní plochy na prestižních golfových hřištích v České republice. Díky naším reklamním plochám oslovíte cílového zákazníka v příjemném rozpoložení v krásném prostředí golfových klubů. Zprostředkujeme takovou prezentaci vaší značky, která bezpečně zaujme 46,000 nejlépe situovaných obyvatel v Čechách a na Slovensku.

Klientům nabízíme 9 typů mediálních ploch:

Společnost AquaGolf Media Networks je součástí investičního holdingu New Economy Investments Ltd. Ten se specializuje na rozvoj společností pohybujících se v mediálním a marketingovém sektoru v zemích střední a východní Evropy. Využívá tak bohatých marketingových zkušeností z anglického a amerického trhu.